Your address will show here +12 34 56 78
O projekte

Ak hľadáte projekty bungalovov, tak nemôžete prehliadnuť ani tento originálny projekt.
 
Bungalov 333 je moderný bezbariérový rodinný dom v energetickej triede A0, určený pre 3- až 5-člennú rodinu, ideálny pre mladé rodiny ale aj pre seniorov. Jedná sa o murovaný nízkoenergetický dom s dôkladne premysleným vnútorným usporiadaním, čoho dôkazom je vynikajúci pomer obytnej a celkovej podlahovej plochy. Projekt je dostupný v rôznych verziách, napr. s vysunutou strechou nad terasou prípadne aj s pristavanou garážou, ďalej aj s upraveným usporiadaním okien či vnútorných miestností. Dostupné sú aj zväčšené verzie projektu pre náročnejších stavebníkov, ale taktiež aj zmenšené kompaktné verzie. Základná verzia projektu je navrhovaná s najoptimálnejšou valbovou strechou, ale vybrané verzie projektu si môžete objednať aj so sedlovou strechou alebo dokonca aj s plochou strechou. Vďaka jednoduchej nosnej konštrukcii je projekt ľahko variabilný a ideálny aj pre svojpomocnú výstavbu.
Cena kompletného projektu (3x DUR + 3x PSP + 3x RP): od 880,- EUR (DUR – dokumentácia pre územné rozhodnutie, PSP – projekt pre stavebné povolenie, RP – realizačný projekt). NEPREHLIADNITE! Poskytujeme záruku najnižšej ceny. Dostali ste inde lacnejšiu ponuku na tento projekt? Pošlite nám ju a my Vám dáme zľavu až do výšky -50%.

Obsah projektovej dokumentácie: Kompletný typový projekt je dodávaný až v 9-ich sadách. Paré 1 až 3 sú určené na vybavenie územného rozhodnutia (formát A4, mierka 1:200). Paré 4 až 6 sú určené pre vybavenie stavebného povolenia (formát A3, mierka 1:100). Paré 7 až 9 sú určené k realizácii stavby (formát A1, mierka 1:50 až 1:10).

ARCHITEKTÚRA: technická správa, stavebné výkresy, detaily, výpis okien a dverí, výpisy skladieb konštrukcií, výkaz materiálu. ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ: tepelnotechnický posudok, projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti (kategorizácia do energetickej triedy). STATIKA: technická správa, statický výpočet, výkresy tvarov, výkresy výstuže, výkaz materiálu. VYKUROVANIE: technická správa, výpočet potreby energie na vykurovanie, výkresy, schémy zapojenia, výkaz materiálu. ZDRAVOTECHNIKA: technická správa, výkresy, schéma vodovodu, schéma kanalizácie, schémy zapojenia, výkaz materiálu. PLYNOINŠTALÁCIA: technická správa, výkresy, axonometrická schéma, schéma zapojenia, výkaz materiálu. ELEKTROINŠTALÁCIA: technická správa, výkresy, výkres bleskozvodu a uzemnenia, schéma rozvádzača, výkaz materiálu. PROTIPOŽIARNA OCHRANA: technická správa, výpočty, pôdorys s odstupovými vzdialenosťami, pohľady

Samotným predajom katalógového projektu naše služby samozrejme nekončia, poskytujeme všetky súvisiace doplnkové služby:
  • vypracovanie projektu osadenia domu na pozemok a projektov prípojok inžinierskych sietí,

  • poradenstvo a adaptáciu projektu,

  • inžiniering (vybavenie stavebného povolenia, kolaudácie)

  • stavebný dozor,

  • vypracovanie energetického certifikátu dokončenej stavby,

  • termovíziu dokončenej stavby.

(UPOZORNENIE: Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských i majetkových práv je Ing. Ján Fašanga. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo je registrované a podlieha autorskej ochrane podľa zákona 618/2003 Z. z. – Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Vytvorenie napodobenín architektonického diela alebo projektovej dokumentácie je trestné!)