Your address will show here +12 34 56 78

Kontaktujte nás!
RUKUNATO, s.r.o. Sídlo spoločnosti / korešpondenčná adresa: Veterná 1774/29, 931 01 Šamorín
Kontaktná osoba: Ing. Ján Fašanga – autorizovaný stavebný inžinier, konateľ spol.
Mobil: 0905 / 769 912 (O2)
E-mail: fasanga@rukunato.sk

Kontaktný formulár